Объявления Каменца


куплю продам услуги
24.09.2014
ПП Екобудсфера пропонує послуги в сфері розробки екологічної (проектної) документації і екологічного супроводу для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

Щодо відходів
1. Отримання дозволу на розміщення відходів.
2. Розробка і погодження проектів нормативів утворення відходів та лімітів на розміщення відходів.
3. Розробка звіту про інвентаризацію відходів.
4. Розробка і погодження технічних паспортів на відходи.
5. Розробка і погодження реєстрових карток на відходи.
6. Розробка і погодження паспортів місць видалення та зберігання відходів.
7. Отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи стосовно місць тимчасового зберігання відходів.
8. Збір і аналіз статистичної інформації з питань утворення, розміщення і передачі відходів.
9. Підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №1-відходи, заповнення реєстрових карт на відходи.
10. Підготовка і погодження декларації на утворення та розміщення відходів.
Щодо викидів в атмосферу
11. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
12. Підготовка документів, у яких об%u0491рунтовуються обсяги викидів в атмосферне повітря.
13. Розробка і погодження паспортів газоочисних установок (ПГУ).
14. Підготовка документів щодо здійснення контролю за викидами в атмосферу стаціонарних і пересувних джерел.
15. Збір і аналіз статистичної інформації з питань охорони атмосферного повітря, підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №2-ТП повітря.
16. Розрахунок викиду забруднюючих речовин для сплати екологічного податку.
Щодо водокористування
17. Отримання дозвільних документів щодо водокористування (дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на користування надрами).
18. Затвердження норм водовідведення.
19. Отримання паспорту на свердловину.
20. Збір і аналіз статистичної інформації з питань охорони водних ресурсів, підготовка і подання державної статистичної звітності за формою №2-ТП водгосп.
21. Підготовка документів щодо здійснення контролю за якістю стічних вод.
Щодо природоохоронної діяльності на підприємстві
22. Розробка планів природоохоронних заходів по підприємству.
23. Розробка положення про природоохоронну роботу на підприємстві.
24. Розробка планів мінімізації впливу на навколишнє середовище і моніторингу стану довкілля.
25. Розробка планів екологічного менеджменту проектів.
ПП Екобудсфера пропонує послуги в...
0977260241
ecobudsfera@ukr.net